RØYK/SNUSSLUTT 2014

Da planlegges oppstart nytt gratis røyk/snusavvenningskurs for Eidskogs innbyggere.

Dette er populære kurs, så vær rask med påmelding om du ønsker å delta. Vi møtes tilsammen 5 kvelder i januar/februar, hvor vi starter med forberedelse, så gjennomføring og senere oppfølgning. Kurset handler mye om å oppdage, og endre vaner, og man får nyttige tips til ulike hjelpemidler man kan benytte seg av underveis i en avvenningsprosess. Samtidig er vår erfaring at det for de fleste er svært motiverende å gjøre dette sammen med andre som er i samme situasjon.

Oppstart: 7.januar 2014 kl 19-20.30, deretter 15.1, 22.1, 28.1 og 10.2. Alle kvelder samme sted og tid.

Sted: Peisestua på Skotterudtunet ( nybygg skrått ovenfor legesenteret)

Påmelding: Navn, adresse og tlf til  frisklivssentralen@eidskog.kommune.no eller ring/sms 62833939 – 40429128. Du vil få en bekreftelse på om du har fått plass på kurset.

 

Verdens tobakkfrie dag – nytt røykesluttkurs!

Fredag 31 mai markeres verdens tobakksfrie dag. Da passer det å minne alle på at 3.september 2013 starter vi  igjen opp røykesluttkurs på Skotterud. Kurset vil gå over fem tirsdagskvelder, og inneholde både forberedelse og vedlikehold av røykeslutt. For Eidskogs innbyggere er kurset gratis. Meld dere på tidlig, det vil være begrensede antall plasser (se kontaktinfo).

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også individuell veiledning om du ikke vil delta i gruppe. Ta kontakt, og husk at jo flere ganger man forsøker slutte, jo større er sjansen for å lykkes til slutt 🙂

 

 

 

RØYKESLUTTKURS – fullt for denne gangen!

Tirsdag 22 januar starter vi opp vårt første røykesluttkurs. Vi er nå 20 påmeldte som vil møtes fem tirsdagskvelder utover vinteren for å inspirere og motivere hverandre på veien mot røykfrihet. Det blir noe opphold mellom enkelte av kveldene, da prosessen gjerne tar litt tid. Tilbudet er gratis, og påmelding skjer til Frisklivssentralen (se kontaktinformasjon).

10 fakta ved røyking

1. Etter 1 døgn er nivået av karbonmonoksid og oksygen i blodet normalisert og risikoen for hjerteinfarkt synker.

 2. Etter 2 døgn blir smak og luktesansen bedre.

3. Etter 3 døgn øker lungekapasiteten.

 4. Etter 2 uker til 3 måneder bedres blodforsyningen.

 5. Etter 1 – 9 måneder vokser det ut nye flimmerhår i luftveiene, og faren for luftveisinfeksjon blir mindre.

 6. Etter 3 – 9 måneder avtar hoste og kortpusthet.

 7. Etter 1 år er tilleggsrisikoen for hjerteinfarkt halvert.

 8. Etter 2 – 4 år er risikoen for hjerte og karsykdom betydelig lavere.

 9. Etter 10 år er risikoen for å utvikle lungekreft halvert sammenliknet med risikoen ved fortsatt røyking.

 10. Etter 15 år er risikoen for hjerte og karsykdommer omtrent på samme nivå som hos en som aldri har røykt.

10 gode grunner for røykeslutt

Røykeslutt gir en helsegevinst for folk i alle aldersgrupper uansett om de har symptomer på tobakksrelatert sykdom eller ikke.

  1. Etter 1 døgn er nivået av karbonmonoksid og oksygen i blodet normalisert og risikoen for hjerteinfarkt synker.
  2. Etter 2 døgn blir smak og luktesansen bedre.
  3. Etter 3 døgn øker lungekapasiteten
  4. Etter 2 uker til 3 måneder bedres blodforsyningen
  5. Etter 1 – 9 måneder vokser det ut nye flimmerhår i luftveiene, og faren for luftveisinfeksjon blir mindre
  6. Etter 3 – 9 måneder avtar hoste og kortpusthet
  7. Etter 1 år er tilleggsrisikoen for hjerteinfarkt halvert
  8. Etter 2 – 4 år er risikoen for hjerte og karsykdom betydelig lavere
  9. Etter 10 år er risikoen for å utvikle lungekreft halvert sammenliknet med risikoen ved fortsatt røyking
  10. Etter 15 år er risikoen for hjerte og karsykdommer omtrent på samme nivå som hos en som aldri har røykt.

Les mer om røykeslutt her.