Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen bidrar med bevisstgjøring og støtte til fysisk aktivitet, både ved individuell veiledning og åpne gruppeaktiviteter. Er du registrert med tidsavgrenset individuell oppfølging hos oss, kan du etter veiledning benytte trimrommene i våre lokaler. Gruppeaktivitetene er et åpent og gratis tilbud til voksne, hvor vi forsøker å legge til rette for at alle får utbytte av aktiviteten og samværet. Her deltar du når det måtte passe deg.

For timeplan høsten 2018: TIMEPLAN GRUPPEAKTIVITET (høsten 2018)

STORE HELSEGEVINSTER

Kroppen vår er skapt for bevegelse. Fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sjel, og er et viktig virkemiddel for bedre helse. Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive. Helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse.

Helsedirektoratet anbefaler 30 min. aktivitet hver dag for å opprettholde vekt og forebygge sykdom. Ytterligere helseeffekt vil kunne oppnås ved å øke intensitet eller mengde. Barn og unge anbefales 60 min. aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken.

Effekten av å øke fysisk aktivitetsnivå avhenger av utgangspunktet. Jo lavere aktivitetsnivå en person har i utgangspunktet, jo større effekt kan forventes dersom aktivitetsnivået økes. Litt er mye bedre enn ingenting!

For mer informasjon og inspirasjon fysisk aktivitet, gå inn på nettsiden: Helsenorge.no

LAG OG FORENINGER I EIDSKOG

Bygda vår har mange tilbud til både barn, unge, voksne og eldre som ønsker å være i aktivitet. Klikk deg inn på fanen øverst som heter «Lag og foreninger i Eidskog», her vil du finne en oversikt over de fleste tilbud som finnes i kommunen. Listen inneholder oversikt over frivillige lag og foreninger samt andre aktører i Eidskog som tilbyr aktiviteter. Oversikten er ikke komplett, så gi oss gjerne beskjed om endringer eller ytterligere opplysninger som bør komme frem her.

Ellers finnes også treningssenteret Eidskog Aktiv som gjerne tar imot og veileder nye trimmere. Se  www.eidskog.aktiv.no

 

 

 

 

 

Kommentarer er stengt.