Frisklivssentralen – en kommunal helsetjeneste

Målgruppe

Frisklivssentralens formål er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Målgruppen er personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er primært utarbeidet for voksne i målgruppen som bor i kommunen, og spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem. 

Frisklivssentralen gir strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Det gis primært støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt, men det gis også tilbud knyttet til psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk. Vi legger vekt på helhetlig tilnærming, og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

 

bilde1

Tilbud

Vi tilbyr veiledning både individuelt og i grupper. Følg linkene for å lese mer om våre kurs:

 Røyk/snusavvenning KURS TOBAKKSFRI

Kurs i mestring av Depresjon KiD-KURS

Kurs i mestring av Belastning

Åpne gruppeaktiviteter hver tirsdag og torsdag, se timeplan her

Individuell veiledning kosthold/fysisk aktivitet. Her kan du få veiledning omkring hva sunne levevaner innebærer ut fra Helsedirektoratets prinsipper. Vi gir også generell veiledning omkring vektregulering, diabetes, kols, m.m. Individuell oppfølging kan suppleres med tidsbegrenset egentrening i våre små treningslokaler

Les mer om Frisklivssentralene i Norge her.

Kommentarer er stengt.